• pt.. cze 21st, 2024

escop-project.eu

Bezpieczeństwo elektronicznych danych

Porady dotyczące obsługi informatycznej firm

Informatyczna obsługa firm zyskam przy umowie na Osbługa informatyczna firm firmy.
Informatyczna obsługa firm opłacalność dla średnich firm.

outsourcing IT

Outsourcing IT to świetny sposób na obniżenie kosztów dla firm poprzez dzielenie się zadaniami i usługami IT z firmą zewnętrzną. Outsourcing jest szczególnie przydatny dla firm o złożonych potrzebach informatycznych. Na przykład firma, która musi zarządzać rozległą siecią serwerów i innego sprzętu, może nie mieć wystarczającej siły roboczej do wykonania tego zadania. Outsourcing może również oszczędzić firmom zatrudniania i utrzymywania pracowników. Niektóre firmy zlecają na zewnątrz nawet całą swoją infrastrukturę IT.

Kontrakty outsourcingowe są zazwyczaj rozliczane na podstawie czasu i materiałów lub stałej ceny. Jednak wraz z rozwojem usług outsourcingowych od podstawowych potrzeb do złożonych partnerstw, podejścia do umów rozszerzyły się o ustalenia oparte na wynikach i usługi zarządzane. Kontrakty na czas i materiały są najczęściej stosowane w przypadku długoterminowych projektów rozwoju aplikacji. Kontrakty te są przydatne, gdy trudno jest oszacować zakres projektu lub gdy potrzeby szybko się zmieniają.

Obsługa IT dla firm ma kilka korzyści, ale ważne jest, aby wybrać odpowiednią firmę dla swoich unikalnych potrzeb biznesowych. Powinieneś skupić się na celach swojej firmy i wybrać partnera, który ma sprawdzone osiągnięcia w branży. Badanie różnych dostawców i porównanie ich ofert pomoże Ci wybrać odpowiedni dla Twojej firmy.

Dobra firma zajmująca się outsourcingiem IT może znacznie obniżyć Twoje koszty. Kiedy korzystasz z firmy, która oferuje opłacalne usługi outsourcingu IT, możesz oczekiwać, że zaoszczędzisz od 20 do 54% na kosztach pracy. Dzięki zlecaniu usług tym firmom, można również oczekiwać, że dział IT stanie się bardziej wydajny i kompetentny. Okres przejściowy jest trudny, więc należy się do niego przygotować, opracowując plan zarządzania i narzędzia zarządzania.

Ważne jest również posiadanie współpracującego z Tobą zespołu ekspertów. Mogą oni pomóc Twojej firmie skorzystać z najnowszych technologii i dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom biznesowym. Powinni również być w stanie pomóc w podjęciu decyzji o zmianie kursu, gdy umowa IT wygaśnie.

Ukryte koszty

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z ukrytych kosztów, które wiążą się z przejściem do nowego dostawcy. Wiele z tych kosztów nie jest uwzględnionych w strukturze kosztów umowy outsourcingowej. Istnieje jednak kilka sposobów na zmniejszenie tych kosztów. Strategie te obejmują zapewnienie, że umowa jest dobrze napisana i utrzymywanie otwartej komunikacji w całym cyklu kontraktowym.

Ukryte koszty mogą być ponoszone w końcowych etapach outsourcingu, jak również wtedy, gdy partner outsourcingowy zmienia środowisko pracy. Koszty te nie pomniejszają korzyści płynących z outsourcingu, ale raczej służą jako inwestycja w przyszłość. Ukryte koszty są czasem ukryte w ramach większego celu, jakim jest optymalizacja procesów biznesowych. Nie wolno ich jednak przeoczyć.

Przy wyborze firmy outsourcingowej IT, dokładne zrozumienie ukrytych kosztów pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Chociaż może być kuszące, aby zatrudnić pierwszego, który oferuje najlepsze ceny, należy również mieć świadomość, że istnieją inne ukryte koszty. Mogą one obejmować opłaty za podróże, minimalny roczny urlop i inne koszty specyficzne dla danego kraju. Ostatecznie, te ukryte koszty mogą dodać do 30% całkowitego kosztu outsourcingu.

Zatrudnienie jednego programisty może kosztować około 3 400 dolarów miesięcznie. Zatrudnienie starszego programisty może kosztować nawet 6 400 dolarów. Innymi słowy, nawet najbardziej podstawowe produkty mogą pochodzić z ukrytymi kosztami. Co więcej, będziesz musiał zapłacić pensje zdalnym programistom.

Niektóre firmy mogą traktować outsourcing jako środek do cięcia kosztów. Jednak nie zawsze tak jest. W rzeczywistości może to mieć odwrotny skutek, ponieważ pracownicy wewnętrzni firmy są często postrzegani jako zagrożeni przez firmę outsourcingową. Co więcej, organizacje mogą w końcu spędzić czas i wydać pieniądze na uzupełnianie stanowisk, które zostały zwolnione w wyniku umowy outsourcingowej. W niektórych przypadkach firma outsourcingowa może nie być w stanie obsadzić określonych stanowisk, co może zakłócić trwające projekty.

Strefy czasowe

Istotne jest, aby wziąć pod uwagę strefy czasowe podczas outsourcowania pracy do innego kraju. Na przykład wiele krajów w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej ma dwie strefy czasowe. Korzystanie z zespołu o dwóch różnych strefach czasowych może zwiększyć produktywność. Firmy amerykańskie mogą znaleźć doskonałych partnerów outsourcingowych w tych regionach. Ponadto, firmy te mogą wykorzystać różne strefy czasowe do skuteczniejszej komunikacji z klientami i sprzedawcami.

Największym problemem związanym z posiadaniem zespołów z różnych stref czasowych jest to, że ich strefy czasowe nie zawsze się pokrywają. Zespół z pięciogodzinną różnicą czasową będzie miał cztery godziny czasu na współpracę online. Aby zminimalizować nakładanie się czasu, zespoły muszą upewnić się, że mają łatwy sposób na wizualizację, kiedy będą ze sobą współpracować.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę strefy czasowe przed outsourcingiem swojej firmy. Różne strefy czasowe mogą wpływać na wydajność, mobilność i połączenia. Może również wpłynąć na szybkość wsparcia i komunikacji. Zrozumienie stref czasowych pomoże Ci zapewnić, że Twój zespół ma najlepszą szansę na dotrzymanie terminów. Co więcej, pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i pieniądze.

Istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć strefy czasowe podczas outsourcingu oprogramowania do innego kraju. Jednym z najważniejszych jest upewnienie się, że firma przestrzega strefy czasowej kraju, w którym wykonywana jest praca. Jeśli pracujesz z zespołem offshore, jest to szczególnie ważne. Różnica czasu może wpłynąć na komunikację między członkami zespołu a klientami. W przypadku, gdy musisz porozmawiać z klientem i zaplanować spotkanie, różnice strefy czasowej mogą wpłynąć na komunikację.

Innym powodem, dla którego warto rozważyć strefy czasowe podczas outsourcingu rozwoju oprogramowania, jest różnica czasu między członkami zespołu. Outsourcing rozwoju oprogramowania może pomóc w zminimalizowaniu tego problemu przy zachowaniu 24-godzinnego cyklu rozwoju.

Umowy o poziomie usług

Umowa o poziomie usług (SLA) określa, czego użytkownik końcowy oczekuje od dostawcy i jakie są konsekwencje jej niewykonania. Jest to szczególnie ważne dla firm, które zlecają usługi na zewnątrz. Na przykład firma telekomunikacyjna może zawrzeć umowę, zgodnie z którą jej sieć będzie dostępna przez 98% czasu, a jeśli wystąpią przestoje, klient może odliczyć je od swojej płatności.

Aby zapewnić sukces projektu outsourcingu IT, umowy o poziomie usług muszą być zgodne z celami transformacyjnymi przedsiębiorstwa. Użytkownikami umów SLA dotyczących outsourcingu IT są zazwyczaj wewnętrzni interesariusze, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych inicjatyw strategicznych. Umowy SLA dotyczące outsourcingu IT koncentrują się na realizacji korzyści przewidywanych przez partnerstwa strategiczne oraz na realizacji określonych inicjatyw strategicznych. Jednak umowy SLA mogą być również wykorzystywane do zapewnienia płynnego przepływu pracy z wieloma zewnętrznymi dostawcami usług.

Umowy o poziomie usług powinny również zawierać karę za niewykonanie usługi. Kary mogą być redukcje w opłatach lub kredytów usługowych. Czasami umowa może nawet zostać rozwiązana, jeśli dostawca usług nie spełnia uzgodnionych poziomów. Umowy o poziomie usług nie powinny być jednak sporządzane w pośpiechu lub zaniedbywane. Najlepszym podejściem jest przygotowanie ich od samego początku procesu.

Umowa o poziomie usług jest integralną częścią każdego kontraktu outsourcingowego. Określa ona usługi, które dostawca usług outsourcingowych będzie świadczył, a także niezawodność tych usług. Ponadto, nakreśla obowiązki i oczekiwania pomiędzy dostawcą usług a firmą. Pomaga obu stronom skupić się na głównym celu, jakim jest realizacja celów biznesowych.

Umowa SLA jest istotnym elementem relacji klient-BPO, zapewniającym, że klient i dostawca BPO są po tej samej stronie. Zawiera ona uzgodnione wytyczne, metryki i wzajemnie uzgodnione warunki. SLA zapewnia również odpowiedzialność dostawcy usług outsourcingowych.

Koszty

Outsourcing ma wiele zalet, ale niesie ze sobą również koszty. Koszty outsourcingu obejmują wynagrodzenia i świadczenia. Koszt specjalistów IT może być wysoki. Na przykład, programiści oprogramowania mogą żądać dużych pensji. Często firmy, które ich zatrudniają, muszą ponosić te koszty, aby ich zatrzymać. Wiele firm dokonuje przeglądu swojej polityki wynagrodzeń, aby mieć pewność, że nadal będą w stanie przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników.

Outsourcing może pomóc firmom zmniejszyć koszty wewnętrznych pracowników IT. Firmy często mówią, że nie mają miejsca w budżecie na dedykowany dział IT, ale zlecając to firmie informatycznej, mogą zmniejszyć swoje wewnętrzne wydatki i skupić się na rozwijaniu biznesu. Outsourcing działu IT może pomóc uniknąć kosztownych przestojów spowodowanych awariami serwerów, nieudanymi kopiami zapasowymi i naruszeniami bezpieczeństwa.

Zatrudnienie dwóch pełnoetatowych informatyków może kosztować od 150 000 do 200 000 USD rocznie, co nie obejmuje urlopu wypoczynkowego, ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych. Liczba ta wzrasta wraz z wielkością firmy. Jeśli Twoja firma zatrudnia 75 pracowników, dwóch pełnoetatowych informatyków nie poradzi sobie z tym wszystkim. Jeśli trzeba będzie dodać dodatkowych techników Tier 1 help desk, trzeba będzie zatrudnić więcej pracowników. Nie należy też zapominać o kosztach szkolenia własnego personelu IT.

Przy outsourcingu IT trzeba wziąć pod uwagę lokalizację specjalistów. Na przykład kraje półkuli zachodniej są bardziej zaawansowane w wielu sektorach, co oznacza, że ich średnie ceny są wyższe. Outsourcing do Azji Południowej, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej będzie miał niższe ceny. Zależy to również od zastosowanej technologii.

Koszty outsourcingu mogą obejmować czas i wysiłek potrzebny do oceny umów, pisania zapytań ofertowych i oceny wydajności dostawcy. Trzeba będzie również ponieść koszty szkolenia nowych pracowników w celu zastąpienia obecnego pracownika. Ponadto, będziesz musiał przeznaczyć zasoby kadrowe na rozwiązywanie sporów. Koszty mogą obejmować również koszty zwolnienia pracowników. Konieczne może być również wypłacenie odszkodowania dla bezrobotnych oraz odprawy. Po rozważeniu kosztów outsourcingu i wewnętrznego IT można ocenić, która opcja jest bardziej opłacalna dla firmy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte